Petice na podporu zachování azylového domu pro matky s dětmi

Občanské sdružení Společnou cestou od r. 1997 provozuje na základě nájemní smlouvy v objektu svěřeném MČ Praha 11 na adrese Donovalská 1862 účelové zařízení Občanské poradenské centrum Jižní Město (OPC JM), které v současné době integruje tři registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, které zajišťuje Občanská poradna Jižní Město, Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Azylové domy pro matky a rodiny s dětmi plní v systému sociálních služeb svébytnou roli. Prioritně zde nejde o řešení bezdomovectví, ale o podporu rodiny. Povinnost zajistit řádnou péči nezletilým dětem může přimět k vyhledání služeb azylového domu i takové občany, kteří by jako jednotlivci byli schopni řešit své bytové potřeby bez nutnosti využívání sociální záchranné sítě. Podpora zachování rodiny by však měla mít přednost před umístěním dítěte do ústavní či jiné náhradní péče, bez ohledu na to, že se tím rodiči „uvolní ruce“ k tomu, aby se následně dokázali postarat „sami o sebe“.
Rada MČ Prahy 11 schválila dne 5. 11. 2008 usnesení o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor Donovalská 1862, o kterém se o. s. Společnou cestou dozvědělo z www stránek bez předchozího upozornění a projednání. Výpovědní lhůta končí ke dni 28. 2. 2009. Registrace pobytových sociálních služeb vydávaných Magistrátem hl. m. Prahy jsou vázané na budovu. Z toho je zřejmé, že pro o.s. bude výpověď z nebytových prostor likvidační.
Připojte se, prosím, k vyjádření nesouhlasu s výpovědí z nájmu o. s. Společnou cestou z objektu Občanského poradenského centra JM.

Více informací o sdružení je na http://www.spolcest.cz/spolecnou-cestou/
Petici najdete na zde