Podepíší USA Úmluvu o právech dítěte?

Více o důvodech, proč Spojené státy dosud Úmluvu neratifikovali se můžete dočíst na http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20033