Poruchy attachmentu - magazín Klíč

26 min., 2012
Česká televize

Ke shlédnutí znde
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/

Vysíláno 13.12.2012
---------------------------------------------

Jakou naději na uzdravení mají děti, které na začátku života prožily trauma, separaci od rodičů, pobyty v ústavní péči či nemocnici, opuštění, týrání nebo zanedbávání? Jaké jsou možnosti účinné léčby poruch attachmentu v rodinném prostředí?

To je téma, kterému se budeme věnovat v Klíči prostřednictvím vyprávění rodičů, kteří přijali do své péče takto handicapované děti.

Odbornou průvodkyní tématem bude terapeutka PhDr. Petra Vrtbovská, PhD., zakladatelka a ředitelka Institutu (náhradní) rodinné péče NATAMA.

Na pozvání institutu NATAMA přijíždějí opakovaně do České republiky významní zahraniční terapeuti, tvůrci psychoterapeutických přístupů zaměřených na léčbu poruch attachmentu a traumatu u dětí i dospělých.

Nabídka programů, literatury, setkání, konferencí, terapií a praktická dlouhodobá spolupráce Institutu NATAMA i s dalšími zahraničními odborníky, přináší potřebnou podporu dětem a jejich náhradním rodinám.