Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči (Sananim)

25.02.2016

Kurz je určen výhradně cílové skupině pracovníků organizací, jejichž náplní je doprovázení a podpora pěstounů. Přihlášky do 31. 1. 2016, na email: maxova@sananim.cz

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod č. 2012/0454-PC-SP.
Čas a místo konání: 25. 2. 2016, 9.00-15.30 Café Therapy, Školská 30, Praha 1 (http://www.cafe-therapy.cz/)
Cena: 1400 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)
Lektoři jsou odborníci SANANIM, z. ú., s bohatou zkušeností z praxe:
PhDr. Ilona Preslová, garant kurzu, Centrum komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM
Bc. Anna Novotná, sociální pracovnice, Denní stacionář SANANIM
Forma: prezenční, 8 vyučovacích hodin
Obsah kurzu:
Úvod do problematiky závislých rodičů a jejich dětí, diagnostické skupiny, zhodnocení klienta, specifika práce s touto klientelou, návykové látky v těhotenství, rizika pro matku a plod, zdravotní
a psychické důsledky pro dítě, sociálně-právní otázky problematiky
Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:
- vstupní zhodnocení klienta a jeho dítěte
- zhodnocení celkové situace rodinného zázemí
- vhodná a včasná intervence
- zjištění indikací pro další pomoc celé rodině
- párování potřeb a intervencí
- případová práce
- vedení případových konferencí
- individuální a skupinové poradenství
- komunikace se spolupracujícími institucemi (OSPOD, soud, kojenecké ústavy, dětské
domovy)
Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast a aktivní a úspěšná účast na závěrečném skupinovém pohovoru.

PřílohaVelikost
pozvankaSananim2016.doc233 KB