Praktický průvodce nejlepším zájmem dítěte

Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv

Tato publikace pomůže zejména sociálním pracovníkům OSPOD, ale i soudcům, pracovníkům ústavních zařízení a dalším odborníkům, kteří rozhodují o konkrétních dětech. Příručka pomáhá ovětlit základní principy Úmluvy o právech dítěte a na konkrétních případech ukazuje, jak je prakticky realiovat.
Přehledně uvádí, jaké složy má nejlepší zájem dítěte, jakým postupem je třeba ho určit a jaké okolnosti je třeba při jeho určování vzít v úvahu, přeičemž se zabývá také praktickými postupy pro zjištění názoru dítěte a zajištění jeho participačních práv.
Zvláštní pozornost je věnována využívání předběžných opatření a situacím spojeným s realizací ústavní výchovy.

Převzato z http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete/

PřílohaVelikost
Prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete1.pdf1.49 MB