Právní výklady MŠMT

Právní výklady MŠMT týkající se ústavní nebo ochranné výchovy ke stažení na http://www.msmt.cz/dokumenty/ustavni-vychova-a-ochranna-vychova

Seznam dokumentů

 • Rozhodování o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezletilým osobám v zařízeních od 1. ledna 2007
 • Hrazení nákladů za psychologické vyšetření pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči
 • Pobyt dítěte mimo zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • K zákonu č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Poskytování kapesného dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, umístěným ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám umístěným ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v případě, kdy je rodič dítěte nebo nezaopatřené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Rozhodování ředitele zařízení o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.
 • K rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy podle § 27 až § 29 zákona č. 109/2002 Sb.
 • Hrazení nákladů převozu dítěte zadrženého na útěku Policií ČR zpět do zařízení
 • Psychická způsobilost jako podmínka pro výkon činnosti pedagogického pracovníka v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v zařízení pro preventivně výchovnou péči
 • Bezúhonnost jako podmínka pro výkon činnosti pedagogického a nepedagogického pracovníka v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v zařízení pro preventivně výchovnou péči