Právo dítěte na život ve vlastní rodině

Úřad vlády ČR, STŘEP, o. s. a KÚ Libereckého kraje Vás srdečně zvou na seminář
Právo dítěte na život ve vlastní rodině. Seminář se koná dne 26. 11. 2009 v prostorách KÚ Libereckého kraje v rámci vládní kampaně Stop násilí na dětech.
Záštitu laskavě převzali ministr pro lidská práva Michael Kocáb a radní pro sociální oblast KÚ Libereckého kraje Pavel Petráček.
Seminář je určen pro odborníky z Libereckého, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Účast na semináři je bezplatná. Pozvánku naleznete na webu STŘEPu http://www.strep.cz/novinka_0906.php .