PŘES OSM TISÍC PĚSTOUNŮ ČEKÁ NA STO JEDNA POSLANCŮ

TISKOVÁ ZPRÁVA Nadačního fondu J&T ze dne 29. srpna 2012

Nadační fond J&T se rozhodl veřejně upozornit na aktuální stav projednávání reformy pěstounství v Parlamentu. Rok a půl připravovaná novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla v uplynulých dnech takřka bez povšimnutí veřejnosti zamítnuta horní komorou Parlamentu a čeká ji opětovné schválení Poslaneckou sněmovnou. Zda je však ve Sněmovně potřebných 101 poslanců, nikdo netuší. Více jak osm tisíc pěstounských rodin a potenciálně stovky nových pěstounů neví, co je od ledna příštího roku čeká. Nadační fond J&T veřejně shrnuje hlavní fakta nové regulace, aby jasně poukázal, že nový zákon má pomoci zejména tisícům dětí, které každý den musí žít bez vlastních rodičů.
„Zdá se mi, že samotný zájem ohrožených dětí, který by přitom měl vždy být na prvním místě, v tomto případě ustupuje do pozadí. Právě nyní bychom si měli s chladnou hlavou uvědomit, že modernizace celého systému péče o ohrožené děti je více než nutná, a nedovolit, aby se potřeby dětí rozplynuly v ideologických debatách politiků a představitelů zájmových skupin,“ komentuje celou situaci ředitelka Nadačního fondu J&T Marie Oktábcová.

Návrhem novely zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, se samotný Parlament zabývá již od ledna. Poté, co jej Senát nedávno vrátil zpět do Poslanecké sněmovny, by o jeho dalším osudu měli poslanci rozhodnout na své zářijové schůzi.

„Nejlepším místem pro výchovu dítěte je rodina. To je fakt, na kterém se shodnou zastánci i odpůrci navrhované novely. A jakkoliv pak přidávají kritiku jednotlivostí, obecná shoda, která panuje nad tím, že reformovat systém je prostě potřeba, mne utvrzuje v přesvědčení, že schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí je tím správným krokem, který je nyní potřeba udělat,“ dodává Marie Oktábcová.

• Návrh novely zákona č. 359/1999 neruší kojenecké ústavy
Navrhovaný právní předpis se snaží podpořit pěstounskou péči a zmodernizovat základy, na kterých je fungování pěstounství v ČR postaveno. Novela však v žádném případě nenavrhuje rušení kojeneckých ústavů, tyto by se měly pouze transformovat na poradenská centra a pobytová zařízení malé kapacity.

• Návrh novely zákona č. 359/1999 nedělá z pěstounství byznys
Plánovaná změna sice zvyšuje odměnu pěstouna, zároveň ji ale nově chápe jako plat a zařazuje tím pěstouny do systému důchodového pojištění. Jedná se tak o změnu, která má sice pěstounům poskytnout výhodnější podmínky, ke skokovému navýšení dávek ale jejím prostřednictvím nedochází. Výše příspěvku za jedno dítě v pěstounské péči je nyní 3 410 Kč. Po přijetí novely to bude 8 000 Kč, po odečtení povinných odvodů zůstane pěstounům 7 120 Kč. Pro zajímavost uveďme, že náklady státu na jedno dítě v pěstounské rodině jsou 9 947 Kč, zatímco v ústavním zařízení dosahují 30 278 Kč.

• Návrh novely zákona č. 359/1999 neodebírá práci ústavním zařízením
Chystaná novela si klade za cíl nastavit takové podmínky, aby v rodinách mohlo vyrůstat co nejvíce dětí. Zařízení pečující o ohrožené děti ale budou nadále fungovat a poskytovat klientům ambulantní či podpůrné služby.

• Úspěch novely zákona č. 359/1999 by měl do budoucna zajistit dostatek pěstounů
V současné době je v ČR 8 500 pěstounů. V případě, že stát poskytne prostřednictvím navrhované novely pěstounům odpovídající podmínky pro péči o ohrožené děti, bude zájemců o pěstounství přibývat. Důkazem toho jsou i výsledky průzkumu veřejného mínění Nadačního fondu J&T z dubna tohoto roku. Spontánní zájem o pěstounství v něm vyjádřilo celkem 37 % dotázaných. Výzkum potvrzuje i skutečnost, že se pěstouni najdou také pro děti z národnostních menšin nebo pro děti s fyzickým či mentálním handicapem.

Děti patří do rodin, nikoliv do ústavů
Jsou to právě děti, kterým může neodborné posuzování tohoto problému uškodit nejvíce. Je nezpochybnitelné, že dítě potřebuje zejména v počátku svého života stabilní pečující osobu, která vhodně reaguje na jeho potřeby a je přítomna vždy, když to dítě potřebuje. Ústavní výchova představuje zásadní ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí a její negativní důsledky poznamenávají tyto děti až do dospělosti. Odborníci se shodují na tom, že ústavní výchova vede k opoždění v oblasti psychického, sociálního i somatického vývoje a z prognostického hlediska to pak znamená výrazný handicap pro jejich uplatnění v dospělosti. Mezi důsledky ústavní péče patří poruchy chování, poruchy emocí, šestnáctkrát častější výskyt psychiatrických diagnóz, osmkrát častější užívání psychofarmak, dvacetkrát vyšší výskyt posttraumatické stresové poruchy či kriticky zvýšený výskyt pozdějších závislostí. Děti, kterým neumožníme vyrůstat v rodině, pak zbytečněvystavujeme riziku chronických problémů, jakými jsou nezaměstnanost, neplánované rodičovství, antisociální chování, bezdomovectví apod. Takové problémy se navíc už týkají celé společnosti a stát pak vydává vysoké částky na jejich řešení.

Nadační fond J&T věnoval náhradním rodičům již téměř 50 milionů korun
Nadační fond J&T se tématu náhradní rodinné péče věnuje dlouhodobě. Stál u zrodu Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče a legislativní proces novely o sociálně-právní ochraně dětí pečlivě sleduje a připomínkuje od jeho samotného počátku.Nadační fond J&T zároveň již osm let intenzivně podporuje organizace, které napomáhají rozvoji služeb pro práci v biologických rodinách, i ty, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a budoucím rodinám pěstounů. Do podpory náhradní rodinné péče investoval Nadační fond J&T za posledních osm let přes 46 milionů Kč. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím podporuje nadační fond rovněž odborné vzdělávací semináře např. pro orgány sociálně-právní ochrany.

Roli státu suplují firmy, nadace či neziskové organizace
„V souvislosti s komunikací i samotnou realizací konkrétních kroků v rámci transformace systému péče o ohrožené děti v ČR vidí Nadační fond J&T v práci ministerstva práce a sociálních věcí velké rezervy. Osvětové ani náborové akce, které by mělyoslovit nové zájemce o pěstounství, se pod taktovkou státu prostě nekonají,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu J&T Gabriela Lachoutová.

„Nadační fond J&T je nicméně připraven dočasně suplovat roli státu a stát se partnerem pro spolupráci jednotlivým organizacím i krajům. Důkazem toho je mimo jiné i chystaná kampaň Hledáme rodiče. Ta bude spuštěna již v září tohoto roku a klade si za cíl vzbudit zájem o téma pěstounství napříč celou společností i poskytnout dostatek informací všem, kteří o pěstounství zatím jen nezávazně uvažují,“ dodává Gabriela Lachoutová.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Marie Oktábcová
Nadační fond J&T
oktabcova@nadacnifondjt.cz
+420 724 829 391

Monika Veselá
Nadační fond J&T
PR manažerka
vesela@nadacnifondjt.cz
+420 604 333 320

--------------
http://www.nadacnifondjt.cz/38915.html