Prezentácie zo seminára Európske štandardy kvality v Banskej Bystrici

26.novembra 2009 sa v Banskej Bystrici uskutočnil Medzinárodný seminár Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny (Quality4children) a celoslovenský seminár o skvalitnení systému pomoci deťom a rodinám v ohrození.

Na Seminári sa zúčastnilo 85 účastníkov spomedzi mladých dospelých z náhradnej starostlivosti, náhradných rodičov, vychovávateľov detských domovov, pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany , súdov, pomáhajúci profesionáli z rôznych profesií z detských domovov, krízových stredísk, akreditovaných subjektov, referátov poradensko-psychologických služieb, pracovníci samospráv - miest a obcí, pomáhajúci profesionáli rôznorodých organizácií na podporu rodiny a detstva.

Záštitu nad Seminárom prevzal pán Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa.

Pozvanie na Seminár prijal aj pán Chris Gardiner, prezident International Foster Care Organisation.

Na Seminári boli predstavené Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny a príklady dobrej praxe, kedy niektoré z týchto štandardov boli uplatnené v praxi súdu, samosprávy, oddelenia sociálno-právnej ochrany, detského domova, pestúnskej rodiny a akreditovaného subjektu.

Európské štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastne rodiny sú vo slovenčině a dalších jazykoch na http://quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_language,en,_c...

Medzinárodný seminár bol realizovaný ako súčasť podprojektu : Právo dieťaťa na dodržiavanie jeho práv“ v rámci projektu :Banská Bystrica – mesto rodiny a celoslovenský seminár bol realizovaný v rámci podprojektu: „Návrat k stabilite rodín“. Oba semináre realizoval Návrat,o.z. spolu s partnermi a spoluorganizátormi.

Fotografie ze semináře jsou na http://picasaweb.google.com/zincicabb/FOTOSeminarQ4CH?authkey=Gv1sRgCKDt...

Oba podprojekty realizuje Návrat,o.z. a sú spolufinancované z prostriedkov : Nórskeho mechanizmu, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu SR.

PřílohaVelikost
PrezentáciaQ4CH.pdf816.7 KB
Q4C_oblast_1.pdf688.4 KB
Q4C_oblast_2.pdf60.96 KB
Q4C_oblast_3.pdf1.18 MB
VZD prezentace BB3.pdf400.17 KB