Príčiny vyňatia detí z rodín a profil rizikovej rodiny

Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Mgr. Štefan Žarnay
Prečo sú deti vyňaté z rodiny? Aká je šanca, že sa vrátia späť? Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnili prieskum, v ktorom zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zhodnotili dôvody vyňatia z rodiny u všetkých detí, ktoré boli vyňaté v prvom polroku 2006.
Ke stažení zde
http://www.usmev.sk/images/stories/files/Prezentacia_tlacova%20beseda13_...