Případová konference 22.1.2009

Občanské sdružení Člověk hledá člověka pořádá v Českých Budějovicích konferenci Možnosti individuálního plánování pro ohroženou mládež.

Konference si klade za cíl představit v České republice poměrně novou metodu individuální práce s ohroženou mládež, kterou je tzv. případová konference. Tato metoda je však aplikovatelná při práci s mnoha dalšími cílovými skupinami. Konference má pomoci rozvinout diskusi o problému přechodu mládeže z ústavní výchovy do samostatného života i o problematice sociálních služeb pro děti, mládež a rodiny obecně. Jsou na ni přizváni zástupci dětských domovů z regionu, zástupci institucí, které s ohroženými dětmi a rodinami pracují - sociální pracovnice, kurátoři, pracovníci neziskových organizací, odborníci na danou problematiku apod.
Předmětem otevřené dopolední části konference bude teoretický úvod do metodiky individuálního plánování pomocí případových konferencí a prezentace praktických zkušeností.
Odpoledne budou paralelně probíhat 4 workshopy. Na nich si budou moci účastníci vyzkoušet individuální plánovaní pomocí případových konferencí v praxi v rámci skupinové práce. Tyto workshopy povedou Oldřich Matoušek (Katedra sociální práce FF UK), Hana Pazlarová (Katedra sociální práce FF UK), Marie Kučerová (Dětský domov Kašperské Hory) a Antonie Boťová se Sylvií Vostrou (Soukromý dětský domov Korkyně, SOS 92, o.p.s.)
Místem konání konference je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity, Boreckého 27, České Budějovice. V průběhu dopoledne a odpoledne je připraveno malé občerstvení, oběd si účastníci zajišťují sami. Konference je financována Nadací Terezy Maxové a realizována občanským sdružením Člověk hledá člověka. Účastnický poplatek je 100 Kč, studenti zdarma.
Další informace ida.safratova@clovekhledacloveka.cz
http://www.clovekhledacloveka.cz/?p=PPpripadove-konference