Příručka evropského práva v kontextu práv dítěte

Handbook on European law relating to the rights of the child
Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant

European Union Agency for Fundamental Rights, listopad 2015

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights

Zdarma ke stažení anglicky, francouzsky, možnost objednat tištěnou verzi.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-hand...

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-hand...