Program vzdelávania náhradných rodicov ako prevencia a riešenie situácií sociálneho ohrozenia

Realizátor projektu:
S.P.A.C.E., n.o. Centrum pre analýzy sociálnej politiky
Autor správy z výskumu:
Eva Kelley
Hlavný ciel projektu: Pomoc náhradným rodicom udržat si zamestnanie formou výskumu a vzdelávania.
Špecifické ciele:

  • identifikácia potrieb a rizikových situácií straty zamestnania
  • príprava na prevenciu a riešenie situácií sociálneho ohrozenia
  • zlepšenie pracovných zrucností
  • zvýšenie právneho povedomia
  • zlepšenie pocítacových zrucností
  • podpora sociálnej inklúzie detí z náhradných rodín

Projekt poskytne reálne a empiricky overené potreby dalšieho vzdelávania náhradných rodicov pre udržanie si zamestnania, bude slúžit ako prevencia a riešenie situácií sociálneho ohrozenia a sociálnej inklúzie detí.
Realizácia projektu „Program vzdelávania náhradných rodicov ako prevencia
a riešenie situácií sociálneho ohrozenia“ je zložená z dvoch castí – výskumnej
a vzdelávacej.
Cielom výskumnej casti bolo identifikovat reálne potreby a rizikové situácie
vedúce k potenciálnej strate zamestnania náhradných, adoptívnych a
profesionálnych rodín. Respondentami výskumu boli náhradní rodicia
z Bratislavského regiónu a ich zamestnávatelia (pri forme profesionálnych
náhradných rodín)– riaditelia detských domovov.

Celá zpráva je k dispozici na http://www.infokey.sk/nspace/vsd_sprava_z_vyskumu.pdf