Projekt Connection podpoří kvalitní práci s dětmi a jejich rodinami

Vzdělávání pracovníků prorodinných sociálních služeb jako podpora úspěšné transformace

1.10.2013 – 30.6.2015

Projekt Connection podpoří trasformaci náhradní rodinné a ústavní péče ze strany sociálních služeb. Novela zákona, zvýšení počtu pěstounů, touha vracet děti zpět domů se netýká jen OSPODů či služeb v oblasti NRP, ale sociální služby v ní hrají velikou úlohu. Kvalitní práce s rizikovými rodinami, prevence odbírání dětí, posilování rodičovských kompetencí a krizová intervence jako sociální služba stojí na samém začátku jakýchkoliv změn a snahy změnit systém péče v ČR. Z tohoto důvodu se projekt jmenuje Connection – spojení, propojení.

V rámci projektu Connection absolvují pracovníci registrovaných sociálních služeb zdarma 5 zážitkových kurzů.

Vzdělávání je určeno sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., kteří pracují s rodinami a dětmi: sociálně-aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, azylové domy pro matky s dětmi, krizová centra, poradny pro rodinu, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jiné prorodinné služby, aj.

Akreditované kurzy nabízené v rámci projektu:

Základy krizové intervence pro sociální pracovníky (2denní)
(zvládání krizových situací – agresivní klienty, útok na sociálního pracovníka, vypjatá
předběžná opatření, základy krizového rozhovoru, práce s emocemi účastníků i pracovníka)

Základy facilitace (2denní)
(umění tvorby dohod, případové konference, trénink asistovaných setkání různých typů,
vedení jednání o pomoci klientovi, principy facilitace)

Základy vedení rozhovoru s dítětem (1denní)
(možnosti, jak vést rozhovor s dítětem, jak se s ním domluvit, získat odpovědi a pomocí
vhodných postupů, otázek či technik intervenovat ku pomoci dítěti, využití kreativních
přístupů dle věku dítěte)

Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou (1denní)
(informace a možnosti, jak zabezpečit citlivé a bezpečné setkávání dítěte s jeho původní
rodinou, jak pracovat s jeho vzpomínkami a fantazií na toto téma)

Problematika přechodu dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny (2denní)
(zásady bezpečného přechodu, ošetření zúčastněných, podpora dítěte, nácvik odchodových
rozhovorů, bezpečné přijetí do nového prostředí, adaptace)

Projekt poběží v 10ti krajích: Středočeský, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský.

Forma vzdělávání:
Pilířem vzdělávání je trénink modelových situací, kazuistická práce, sebezkušenostní techniky, sdílení inspirací ve skupině max.15 účastníků, zážitkový pedagogika.

Více informací najdte na: www.velkyvuz-sever.cz, v sekci Projekt Connection

Realizátor projektu: Velký vůz Sever

Kurzy jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03./A7.00035.