První volba rodina

Upřednostňování podpory péče příbuzných

EveryChild a HelpAge Interntional

Tato práce přináší zjištění že většina příbuzenské péče je neformální a proto děti a jejich pečovatelé mohou být opomíjeni socálními službami a nemusí se podílet na benefitech sociálních dávek. Starší pečující osoby mohou narážet na finanční problémy v péči o děti. Přestože vě+tšina pečovatelů má na mysli dobro dětí může se stát že některé děti zejména dívky budou zneužívány a diskriminovány. Práce ukazuje, jaké výhody může přinést podpora a ocenění příbuzenské péče pro děti.

Převzato z http://www.everychild.org.uk/resources/policy_and_research/Prioritising_...

PřílohaVelikost
Familyfirst - kinshipcarepaper.pdf977.39 KB