Reforma systému péče o ohrožené děti a Právo na dětství

Miloslav Macela

Systém péče o ohrožené děti v České republice stojí na prahu velké reformy. O její potřebě není třeba diskutovat. Jde o systém, který se vyznačuje značnou resortní roztříštěností, velkým množstvím aktérů, nejasnými pravidly a různorodými finančními zdroji a toky. Vládne v něm celá řada stereotypů, zažitých postupů a předsudků. Je předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti, a to jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Přitom je jen málo tolik citlivých oblastí, jako je péče o děti.

Celý článek na http://www.mpsv.cz/cs/10566