Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku

Asociácia náhradných rodín pripravila a rozbieha projekt odľahčujúcej starostlivosti / respitnej / pre náhradné rodiny v Bratislavskom kraji.
Ide o pilotný projekt na Slovensku – podpora náhradnej rodiny v jej domácom prostredí. Filozofia tzv. odľahčujúcej starostlivosti je založená na skúsenosti, že i ten, kto sa dlhodobo stará o deti alebo o iné osoby má nárok na odpočinok. Náročná starostlivosť o deti v náhradnej rodine, ktoré majú špecifické potreby časom vedie k psychickému a fyzickému vyčerpaniu náhradných rodičov. Preto je nutné, aby mali možnosť podpory a pomoci. Odľahčujúca starostlivosť je jednou z možností pomoci a podpory pre náhradné rodiny.

Cieľom projektu je: umožniť náhradným rodičom venovať sa svojím koníčkom, nájsť si čas na relaxovanie, poskytuje náhradným rodičom čas na vybavenie si úradných záležitostí, či návštevu lekára, dáva možnosť navštevovať svojpomocnú skupinku náhradných rodičov a zatiaľ bude o ich dieťa postarané. Pre náhradných rodičov, ktorí pracujú doma, je priestor, aby s ich deťmi niekto trávil voľný čas, odviezol ich na krúžky, v prípade potreby na termín k lekárovi – rehabilitácia, logopédia, ak rodič nemôže.

Túto službu budú poskytovať skúsené náhradné mamy Zitka a Eňa a skúsení dobrovoľníci Dagmar a Richard.
Ponúkame možnosť náhradným rodinám zapojiť sa do projektu. Bližšie informácie Vám poskytne Katarína Kuchťáková, katarinakuchtakova@gmail.com.

Převzato z http://www.anr.sk/?p=492