Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD – úvod do problematiky (Amalthea, Hradec Králové)

22.11.2016

Seminář je určen: sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi.
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0227-PC/SP
Anotace semináře: Cílem semináře je představit účastníků problematiku užívání návykových látek rodiči, připravit je na setkávání s touto klientelou, odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni s možnými dopady užívání drog, budou vysvětleny postupy dobré praxe a poskytnuty informace o případných specializovaných pracovištích, kam je vhodné se obracet. Na semináři bude vytvořen prostor pro sdílení vlastních zkušeností a plánování postupů v případech, které účastníci řeší ve své praxi.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Hradec Králové
Cena: 1 600,- Kč
Lektorky: Mgr. Jana Ženíšková a Mgr. Olga Trunečková
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Max. kapacita semináře: 16 účastníků

Přihláška k semináři je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání. Případné dotazy na vzdelavani@amalthea.cz nebo telefonicky 774 214 696.