Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD – úvod do problematiky (Amalthea, Pardubice)

14.11.2017

Seminář je určen: sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách,
kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi.
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0227-PC/SP

Anotace semináře: Cílem semináře je představit účastníkům problematiku užívání návykových látek rodiči, připravit je na setkávání s touto klientelou, odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni s možnými dopady užívání drog na děti, budou vysvětleny postupy dobré praxe a poskytnuty informace o případných specializovaných pracovištích, kam je vhodné se obracet. Na semináři bude vytvořen prostor pro sdílení vlastních zkušeností a plánování postupů v případech, které účastníci řeší ve své praxi.

Rozsah semináře a místo konání: 8 vyučovacích hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektorky: Mgr. Jana Ženíšková a Mgr. Olga Trunečková
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV
Max. kapacita semináře: 16 účastníků

--------------

Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání.
Případné dotazy pište na vzdelavani@amalthea.cz nebo volejte na telefonní číslo 774 214 696.