Rodičovská zodpovědnost z pohledu dětského domova v praxi

Mgr. Dalibor Křepský

Příspěvek vyjadřuje názor autora na rodičovskou zodpovědnost z hlediska vlastní dlouholeté praxe z dětského domova. Zabývá se možnými střety mezi právy dětí a rodičů, zejména pak situacemi, kdy jsou práva rodičů hájena na úkor dětí. Může k tomu docházet například nucením dětí do kontaktu s rodiči, i když to není vhodné. Podle autora musí v takových případech nefunkční soudní systém suplovat samy ústavy a takto nežádoucím kontaktům zabránit.

K přečtení zde http://www.cijedite.cz/?nav=temata/rodicovska-zodpovednost.html&comment=16