Rodičovské školy na východe Slovenska

Od októbra sa v Prešove a v Bardejove, raz do týždňa stretávajú rodičia na tzv. rodičovskej škole. Skupiny sa venujú praktickej aplikácii klasických tém adlerovskej psychológie akými sú: výchovné štýly, techniky povzbudzovania a logických dôsledkov, súrodenecké konštelácie, či súrodenecká rivalita.
V Centre Návrat v Prešove majú lektori Lucia Pribullova a Peter Fudály pre náhradné rodiny pripravených 10 spoločných stretnutí, na ktorých sa zoznamujú s výchovnými prístupmi podľa Alfréda Adlera. Cieľom je výchova detí ku spolupráci a spolupodieľaní sa na chode domácnosti, a budovaniu pozitívnej rodinnej atmosféry a bezpečných vzťahov.

Pri práci v skupinách lektori zohľadňujú vek detí a situáciu náhradných rodín. Na lepšie pochopenie teórie využívajú ako príklady konkrétne bežné dennodenné situácie a problémy zúčastnených rodín. Rodičia už po krátkom čase vyhodnocujú, že rodičovská škola znamená pre nich reálny prínos a ich rodiny začínajú lepšie fungovať rodín.

V Centre Návrat v Bardejove sú lektorkami rodičovskej školy Alena Molčanová a Lenka Krinická, ktoré zároveň v praxi rozvíjajú sociálnu prácu s ohrozenou rodinou. Majú možnosť rodičom priamo ponúkať náhľady na ich deti. Súbežne s rodičovskou skupinou totiž beží klub dospievajúcich detí.

Lektorky z jednej skupiny do druhej prenášajú vzájomné očakávania detí od rodičov a rodičov od detí. Pomáhajú jedným aj druhým vnímať ako sa navzájom vidia – čo si na sebe vážia a čo by naopak nechceli, aby ďalej bolo. Jeden z mládencov k tomu trefne poznamenáva: „To je super, že nás učíte, ako byť dobrou rodinou“.

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=329d5ec28ad0e781bedf5207bb434348