Rodina na prahu 21. století

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako resort odpovědný za koncipování a realizaci rodinné politiky v České republice pořádá konferenci o rodinné politice s tématem „Rodina na prahu 21. století“. Konference se bude konat ve dnech 10. – 11. prosince 2009.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako resort odpovědný za koncipování a realizaci rodinné politiky v České republice pořádá konferenci o rodinné politice s tématem „Rodina na prahu 21. století“. Jde o prestižní akci, která se pořádá již po páté (v roce 2008 se nekonala z důvodu přípravy na konferenci v rámci českého předsednictví). Jejím výsledkem je publikační činnost.

Konference bude zaměřena na oblast rodinné problematiky a poradenství, na aktuální přístupy v prorodinných aktivitách a na systémové změny v oblasti práce s rodinou.

Na konferenci vystoupí řada, zejména českých odborníků, kteří se prostřednictvím přednesených příspěvků a v rámci diskuse vyjádří k problematice rodinné politiky, potažmo sociálně právní ochrany dětí v České republice. Na konferenci budou předneseny příspěvky na tato témata:

  • Rodina na cestě změn a růstu
  • Dítě mezi rodinou a institucemi
  • Prorodinné aktivity (např. inovativní přístupy v práci s rodinou, služby pro rodiny, výchova dítěte, …)
  • Poradenství na cestě změn (rodinné, partnerské, výchovné, …)
  • Multidisciplinární práce s rodinou (např. oblast soc. práce s rodinou, terapeutická práce, integrační práce s rodinou, …)

Datum konference je 10. – 11. prosince 2009. Kapacita 200 účastníků.

Kontaktní osoba Bc. Jana Krejčíková, emailová adresa jana.krejcikova@mpsv.cz .

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7763