Rodinné konference – úvod do problematiky (Amalthea, Pardubice)

01.11.2016

Seminář je určen: pracovníkům vykonávajícím činnost v sociálních službách, v sociálně - právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0228-SP/VP
Anotace semináře: Seminář představuje nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny s dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje na návrat k tradičnímu řešení obtížných situací. Seminář seznamuje účastníky nejen s historií rodinných konferencí, ale hlavně klade důraz na předání zkušeností s využíváním tohoto přístupu v České republice. Absolventi se dozvědí, jak motivovat členy rodiny, aby využili nabídku uspořádání rodinné konference, jak probíhá celý proces, jakou roli zaujímá pracovník OPSOD, koordinátor rodinné konference a odborníci, jak uspořádat rodinnou konferenci v širokém kruhu rodiny a přátel a jak je to s přítomností dítěte. Součástí jsou praktická cvičení a ukázky kazuistik.
Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektorky: Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Kateřina Martinková
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV

Přihláška k semináři je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání. Případné dotazy na vzdelavani@amalthea.cz nebo telefonicky 774 214 696.