Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče
Problematice romských dětí žijících v ústavní péči se Středisko NRP věnuje již mnoho let. Za tuto dobu se podařilo získat mnoho informací, zkušeností a poznatků, Středisko zpracovalo několik výzkumů i návrhů na změnu systému a péče o tuto skupinu dětí. Své poznatky zpracoval autorský kolektiv pracovníků a přátel Střediska NRP do této publikace.
V teoretické části, zpracované PhDr.Jiřím Kovaříkem, PhD. a Mgr.Martinou Vančákovou se dozvíte o historii Romů a zajimavém výzkumu, který porovnává situaci romských opuštěných dětí po 20 letech.
Další části publikace jsou již praktické rady a doporučení, které se mohou hodit všem, kteří se o romské děti starají či o této možnosti teprve uvažují.

Celá zpráva je ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/rd_mimo_vlastni_rodinu.pdf