Sanace je spolupráce

STŘEP pořádá 5. listopadu 2009 v Praze v rámci projektu Sanace je spolupráce seminář, který je určen pro odborníky pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami na území hl.m. Prahy (vyjma pracovníků zařízení pro výkon ústavní výchovy, protože děti z Prahy jsou umísťovány do těchto zařízení po celé republice). Odborníci se na semináři dozvědí více informací o projektu, multidisciplinárních supervizích, jeho přínosu pro ohrožené děti i pro ně, odborníky z praxe. Zároveň dostanou informace, jak se do projektu zapojit, budou-li mít zájem. Účast na semináři je bezplatná. Program a pozvánku naleznete na webu STŘEPu http://www.strep.cz/novinka_0905.php .