Sanace je spolupráce, metodická doporučení

Výstup z projektu organizace STŘEP, o.s. "Sanace je spolupráce" z období 2009-2011 podpořeného Nadací Sirius

-----------
 Slovo úvodem
 Sanace rodiny - Teorie a úvodní metodická doporučení, která se vztahují ke všem situacím, kdy bývají rodiny sanovány (prevence, umístění dítěte mimo rodinu, návrat do sanované rodiny a udržitelnost změn)
 Vyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci sanace rodiny
 Případové konference
 Sanace rodiny v době umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy
 Sanace rodiny v době návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy do rodiny
 Prevence umístění dítěte do ústavní výchovy

Příklady dobré praxe:
 Sanace rodiny v době umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy
 Sanace rodiny v době návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy do rodiny
 Sanace rodiny jako prevence zanedbávání péče o dítě, příp. jeho následného umístění mimo domov

Převzato z http://www.nadacesirius.cz/cs/nadace-sirius/podporene-projekty/sanace-oh...

PřílohaVelikost
Strep-sanace-je-spoluprace-metodicka-doporuceni.pdf1.2 MB