Schůze výboru pro soc. politiku, Parlament ČR

15.04.2015

12.00 - 14.45 hodin
Náhradní rodinná péče a problematika SPOD

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2015
7. volební období
P O Z V Á N K A
na 23. schůzi
výboru pro sociální politiku,
která se koná
15. dubna 2015
v budově Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana,
v zasedací místnosti č.
v budově Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana,
v zasedací místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Aktuální informace a pozvánka na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4300