Setkání pracovníků působících v systému péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji

Občanské sdružení Rozum a Cit pořádá setkání, jehož tématem bude Metodika případových konferencí a možnosti individuálního plánování u dětí žijících mimo vlastní rodinu nebo ohrožených umístěním do ústavní péče
Setkání se uskuteční jako zahajovací akce k zavedení tohoto stylu práce nejméně na 3 OSPOD ve Středočeském kraji a proběhne dne 4. června 2009, od 8.30h v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnost č. 1015)
Přednáškou o případových konferencích zahájí toto pracovní setkání doc.PhDr.Oldřich Matoušek CSc, PhDr. Hana Pazlarová Ph.D. Dále své zkušenosti předá ostatním také vedoucí programu "Sanace rodiny" Bc. Petr Bittner a jeho kolegyně Mgr. et Mgr. Ria Černá z OS Amalthea, paní Věra Bechyňová DiS. z OS STŘEP a Mgr. Vladimíra Klíčová z FOD Opava s Mgr. Jozefem Čáslavou a další odborníci.
Svou účast na zahájení akce přislíbila také paní radní pro sociální věci Středočeského kraje Mgr. Zuzana Stöcklová a vedoucí Odboru sociálních věcí pan MUDr. David Grűnthal.
Na programu bude kromě teoretického seznámení s touto metodikou také předání zkušeností s vedením případových konferencí pracovníky, kteří tuto metodu již využívají a odpoledne bude věnováno Workshopu Možnosti využití případových konferencí v praxi, v jehož rámci budou účastníci pracovat na modelových případech

Akce se uskuteční ve spolupráci Občanského sdružení Rozum a Cit s Občanským sdružením Člověk hledá člověka a Krajským úřadem Středočeského kraje.

Více informací na bg@pestounskapece.cz