Sluníčkový den, NF Rozum a Cit

Ve dnech 26.3.-29. 3. pořádal Nadační fond Rozum a Cit, který slaví již 15. let činnosti,
veřejnou sbírku pod názvem Sluníčka pro opuštěné děti.

Ve 45 městech ČR nabízelo více jak 1 000 studentů ke koupi magnetku nebo placku za 30 Kč. Výtěžek jeurrčen dětem v náhradní rodinné péči na vzdělávání, výukové pomůcky, vybavení pokojíčků, asistenční službu k handicapovaným dětem, rehabilitační a kompenzační pomůcky handicapovaným dětem a sociálně slabým rodinám, především prarodičům - pěstounům.

Patroni fondu herečka Naďa Konvalinková a Vojtěch Bernatský podporují myšlenku Děti patří do rodiny.

„Pěstouni jsou jejich jistota v životě, když ztratily biologickou rodinu. Podporují pozitivní vývoj dítěte a jeho psychické uzdravení, starají se o vzdělávání dětí a jejich osamostatnění“ říká Marie Řezníková, ředitelka nadačního fondu.

Ve městech, kde sbírka neproběhla, je možné podpořit projekt zasláním DÁRCOVSKÉ sms ve tvaru DMS ROZUMACIT na 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Rozum a Cit obdrží 27 Kč. www.darcovskasms.cz

Převzato z http://www.rozumacit.cz/nadacni-fond/aktuality/2012-03-08/slunickovy-den...