Směrnice OSN o alternativní péči o děti

Rada pro lidská práva při OSN schválila svým usnesením A/HRC/11/L.13 směrnice o alternativní péči o děti a předkládá je tímto Valnému shromáždění OSN ke schválení.
Směrnice vznikla díky iniciativě Brazílie za účasti odborníků z vládních i nevládních organizací a také mladých lidí, kteří vyrůstali mimo vlastní rodinu.

Text návrhu směrnice je ke stažení v 6 jazycích ze stránek http://www.crin.org/bcn/initiatives.asp