Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR

Mgr. Lucie Vránová, Středisko náhradní rodinné péče

Brožurka chce přispět k nastavení funkčního modelu přechodné pěstounské péče a také dalších podmínek potřebných pro funkčnost přechodné, ale i dlouhodobé péče, chceme poukázat na problémy stávající právní úpravy, praxe i návrhů nových právních úprav, které by mohly zablokovat nebo zpomalit započatou transformaci náhradní výchovy. Zaměřujeme se přitom také na ty součásti systému, které v návrzích změn zatím chybí, nebo by navržená řešení mohla způsobit
nevítaný efekt, případně nefunkčnost systému.
Pokouší se navrhnout taková řešení, která by vedla ke zjednodušení systému, zrychlení transformačních procesů a zrychlení cesty dětí do náhradních rodin.
Materiál je určen všem, jimž není osud ohrožených dětí lhostejný a kteří mohou každý ze své pozice ke změnám přispět.

Převzato z http://nahradnirodina.cz/ke_stazeni.html

PřílohaVelikost
soc_prav_analyza_prechodne_pestoun_pece.pdf778.96 KB