Sociálně-právní ochrana dětí a nový občanský zákoník (VCVSČR, o.p.s., Praha)

04.02.2014

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu zve na školení, o.p.s.
Lektor: PhDr. Miloslav Macela
Místo konání: VCVSČR - pobočka Střední Čechy, Vítkova 10, Praha 8

Termín konání:

4. února 2014 od 9:00 do 14:00 hodin

Program školení:

Úvod: lektoři, kurz a jeho cíle, účastníci,
Zkušenosti a očekávání účastníků
1.Úprava osobnostních práv v novém občanském zákoníku, výklad pojmů:
• osobnost člověka
• zletilost, nezletilost,
• udělení souhlasu nezletilému k určitému právnímu úkonu,
• svéprávnost a její přiznání, omezení, časové omezení
• opatrovnictví, nápomoc při rozhodování
• zastoupení členem domácnosti atd

2.Úprava rodinného práva v novém občanském zákoníku, výklad pojmů:
• manželství
• poměry mezi rodiči a dítětem
• určování rodičovství
• rodičovská odpovědnost, péče o dítě a jeho ochrana
• zjišťování názoru dítěte,
• výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství
• výkon práv a povinností rodičů, kteří žijí odděleně
• vyživovací povinnost
• podmínky pro úpravu rodičovského styku,
• úprava styku s příbuznými a jinými dalšími osobami
• omezení, zbavení, pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti atd.

3.Právní úprava náhradní rodinné péče a ústavní výchovy v novém občanském zákoníku a úkoly orgánů sociálně-právní ochrany

4.Doprovodné novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy

5.Procesy a postupy v oblasti sociálně-právní ochrany související s novým občanským zákoníkem a zákonem o zvláštních řízeních soudních

6.Diskuse, dotazy účastníků

Závěr kurzu

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence a zahájení

9:00 – 14:10 vlastní program včetně přestávky

Cena semináře:

1850,- Kč včetně 21% DPH

(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)

Číslo účtu 478547443/0300, variabilní symbol 1514214

Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci společnosti VCVS ČR, o.p.s.

Přihlásit on-line na seminář - http://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=675

Aktuální nabídku seminářů na www.vcvscr.cz, kde se můžete on-line přihlásit.