Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Text "Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care" je dostupný v češtině. V českém překladu je i "Manuál o využívání evropských fondů pro přechod od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity"

Texty k dispozici na http://deinstitutionalisationguide.eu/ nebo v příloze.

---------------------------------

Skupina evropských odborníků (The European Expert Group on the Transition from Institutional to Community Based Care) sestavila směrnice k procesu deinstitucionalizace, tedy procesu přechodu z institucionální péče na formy péče založené na rodině či komunitě.
Současně byl zveřejněn i návod na využívání finančních prostředků EU k procesu deinstitucionalizace.

----------------------------------
V expertní evropské skupině byli zástupci následujících organizací:

COFACE (Confederation of Family Organisations in the EU)
EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities)
EDF (European Disability Forum)
ENIL/ECCL (European Network on Independent Living/European Coalition for Community Living)
ESN (European Social Network)
Eurochild
FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)
Inclusion Europe
Lumos
Mental Health Europe
OHCHR Regional Office for Europe
UNICEF

PřílohaVelikost
Guidelines-11-16-2012-For-dissemination-WEB[1].pdf1.25 MB
Toolkit-11-02-2012-final-WEB[1].pdf759.07 KB
ManualVyuzivaniEUfondu.pdf655.9 KB
SpolecneEvropskePokyny.pdf1.89 MB