Statistiky Poradního sboru MPSV za rok 2008

Poradní sbor MPSV se konal v uplynulém v roce 2008 celkem dvanáctkrát, přičemž jednou se uskutečnilo výjezdní zasedání v Brně:

 • proti roku 2007 došlo k nárůstu zprostředkování z 84 na 115, u zamítnutých podnětů zůstává počet téměř stejný jako v předchozích letech (v r. 2007 bylo zamítnuto 35 podnětů) - v r. 2008 nebylo doporučeno celkem 31 podnětů,
 • MPSV opakovaně prověřuje možnost umístění dětí v krajích v tzv. „zpětném kolečku“, snahou je najít vhodné náhradní rodiny pro děti z evidence MPSV,
 • velkým přínosem pro úspěšné zprostředkování se i v letošním roce jevila spolupráce s NNO, které mají pověření k výkonu SPOD. Tyto organizace se staly součástí procesu zprostředkování NRP (zákon č. 359/1999 Sb., v platném znění) a pomáhají vyhledávat vhodné žadatele, současně je velmi cenná jejich komunikace se zájemci o NRP. Zásadní byla v letošním roce spolupráce se Sdružením pěstounských rodin (Brno), kdy se jejich prostřednictvím podařilo navázat komunikaci s žadateli o NRP a následně najít vhodné náhradní rodiny pro děti žijící dlouhodobě v ústavním prostředí.
  • Bohužel i nadále jsme se setkávali se závažnými skutečnostmi:
   • ústavní výchova, která je mnohdy prvním a posledním řešením situace ohroženého dítěte,
   • absence individuálních plánů dětí, které jsou umístěny mimo vlastní rodinu
   • nedostatečně vypracovaná osobní a rodinná anamnéza
   • nezl. děti jsou umisťovány často nesmyslně na diagnostické pobyty do psychiatrických léčeben
   • s dětmi je manipulováno bez ohledu na jejich zájmy, v některých případech dochází k rozdělení sourozenců
   • absence informací o NRP, která byla ukončena předčasně

   Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7260

PřílohaVelikost
Poradni_sbor_2008.pdf277.43 KB