Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči

09.04.2015
10.04.2015

Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších subjektů a organizací, které se zabývají
náhradní rodinnou péčí.
Zažádáno o akreditaci MPSV.
Místo konání: Evangelická fara, Sladkovského 638, Pardubice
Datum konání: 9. a 10. 4. 2015
Doba konání semináře: 9,00 – 16,30 hod.
Rozsah semináře: 16 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Cena: 3 200,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení na místě, tisk materiálů)

vzdelavani@amalthea.cz
mobil: 774 214 696
A m a l t h e a, o.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
www.amalthea.cz
tel.: 466 302 058

PřílohaVelikost
technikyDuben.pdf124.6 KB