Terapeutické príbehy v sociálnoprávnej ochrane detí

Vrámci projektu Detstvo potrebuje rozprávku spustil Návrat, o.z. web stránku (http://rozpravka.navrat.sk), na ktorej je voľne k dispozícií aj 8 príbehov, ktoré je terapeuticky možné použiť aj pre deti v najťažších situáciách sociálnoprávnej ochrany detí.

Projekt Detstvo potrebuje rozprávku otvára ďalšiu trilógiu o komunikácií základných hodnôt, ktoré tvoria rodinu. V predošlých rokoch to boli (1.stolovanie - happeningy SPOLUPRISTOLE , 2. uspávanie - cyklus výnimočných krátkych filmov o fenoméne uspávania dieťaťa rodičom v rôznych rodinách a diskusie a ankety na otázku Načo sú deťom rodičia?, 3. dospievanie - divadelné predstavenie dospievajúcich s názvom KUFOR a diskusie s otázkou Načo sú deťom rodičia v puberte?).
Nová trilógia Návratu sa v prvom roku sústreďuje na podporu nosného vzťahu pre dieťa - s rodičom. A na základné hodnoty tohto vzťahu, ku ktorým patrí aj rozhovor rodiča s dieťaťom, používanie jazyka dieťaťa a využívanie rozprávky ako mostu medzi svetom dospelých a detí, ale aj ako terapeutického nástroja v prípade ťaživých udalostí v živote dieťaťa. V súčasnosti je k dispozícií nová subdoména: http://rozpravka.navrat.sk, kde je možné nájsť okrem 8 terapeutických príbehov, aj rozhovory o tejto téme, užitočné ďalšie zdroje a web stránky a súťaž pre rodičov, starých rodičov a iných opatrovateľov detí, ktorí vymysleli pre svoje deti terapeuticky príbeh na mieru "boľačky" svojho dieťaťa.

http://rozpravka.navrat.sk