Transformace institucionální výchovy

Rámcová koncepce MŠMT v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Postupný proces transformace systému náhradní výchovné péče ve školských zařízeních má v souladu s aktivitami Národního akčního plánu následující hlavní cíle:

  • snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, a to za předpokladu posílení preventivní složky práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, rozvoj a dostupnost souvisejících podpůrných služeb, včetně navýšení počtu kvalifikovaných pracovníků,
  • vytvoření sítě specializovaných ambulantních pracovišť s těžištěm v profesionální péči orientované na potřeby dítěte a práci s celým rodinným systémem,
  • transformování, diferenciace a specializace náhradní výchovné péče pro pomoc dětem, u nichž je umístění do zařízení institucionální výchovy nejlepším, nebo jediným reálným možným řešením jejich situace.
  • Celý text rámcové koncepce ke stažení níže.

    Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/transformace-institucionalni-vychovy

PřílohaVelikost
Ramcova_koncepce_institucionalni_vychova_2009.pdf203.43 KB