Transformace systému péče o ohrožené děti

Příloha časopisu Sociální práce

Prezentace výstupů z individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transormace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V jednotlivých příspěvcích jsou reflektovány zkušenosti z realizace projektu a hlavní zjištění z vybraných analýz.

Celá příloha je ke stažení na http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=84