Úmluva o právech dítěte - UNCRC

(Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child).
Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.
V příloze česká verze, anglická verze včetně verze pro děti.

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. září 1990. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 7. ledna 1991. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 49 odst. 2 dnem 6. února 1991.
Text úmluvy, kterou ratifikovaly téměř všechny státy na světě.

PřílohaVelikost
Umluva_o_pravech_ditete.pdf169.59 KB
uncrc_full_version.PDF62.03 KB
uncrc_summary_version.pdf801.47 KB
uncrc_child_friendly_version.pdf154.4 KB