UNICEF a úřad vysokého komisaře pro lidská práva OSN volají po ukončení umisťování malých dětí do ústavů

UNICEF a Úřad vysokého komisaře pro lidská práva OSN zahájily kampaň proti stále rozšířené praxi umisťování dětí do ústavních zařízení.
Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva OSN řekl: “Mnoho států střední a východní Evropy stále provozují systém velkých ústavních zařízení pro děti všech věkových kategorií. Umíatění dětí do ústavů - včetně dětí mladších tří let - je stále nejčastější reakcí společnosti na zdravotní postižení, chudobu nebo nedostatek rodičovských dovedností spíše než prostředky na ochranu dětí před zanedbáváním a zneužíváním, před kterými často nechrání děti dostatečně účinně. Ty země střední Evropy, které jsou členy EU, by mělyních fondů EU na udržování svého systému péče o děti. Měly by strukturální fondy využívat na nastartování zásadních reforem svých systémů ochrany dětí."

Celý text v angličtině je http://www.unicef.org/media/media_59030.html