Úvod do problematiky vztahové vazby (attachmentu) – zážitkový seminář (Praha)

22.06.2016

Místo konání: Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 7

Lektorka: Mgr. Lucie Salačová
Cena kurzu je 1 600,- Kč/účastník

Seminář je akreditován u MPSV
Délka: 8 vzdělávacích hodin (9 – 16,30 hod.)
Termín: 22. 6. 2016

Jakým tématům se budete na kurzu věnovat?
Budeme se spolu s účastníky věnovat tématu attachmentu - základní vztahové vazbě (či citové přilnutí) k blízké osobě, a to z pohledu přijatého dítěte i samotných účastníků.
Jakou formou bude kurz probíhat?
Kurz bude probíhat interaktivní zážitkovou formou, budeme využívat např. také různé filmové ukázky. Všechny potřebné pomůcky připraví lektor.
Cíl kurzu?
Účastníci díky vlastním prožitkům a teoretickým základům dokáží porozumět principům základní vztahové vazby a získají inspiraci a kompetence pro práci s tímto tématem ve své profesi.
Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět?
Účastník dokáže po absolvování zodpovědět co je to základní vztahová vazba a jak je možné ji budovat, jak je možné porozumět ještě lépe dítěti a podpořit ho v jeho zdravém vývoji.
Na co se účastníci můžou těšit?
Účastníci se mohou těšit na nekomplikovaný, zajímavý a hravý způsob, jak pracovat stématem bezpečné vztahové vazby, mohou tématu přirozenou cestou porozumět a z tohoto porozumění čerpat ve své každodenní práci i ve svém životě.

K lektorce:
Mgr. Lucie Salačová– vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z.s. pracuje jako metodik, odborný garant, lektor, facilitátor, pracovník týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v NRP a setkávají se s jejich biologickou rodinou.Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE. Druhým jejím oborem je krizová intervence. Mezi další témata, která na různých místech lektoruje, patří například facilitační dovednosti, sociálně právní kontext krizové intervence, dítě a krize, kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině. Spolu se svým partnerem vychovává dva syny. Má ráda pravdivé životní příběhy a sílu a krásu, s jakou je lidé dokáží zvládat.
Zpětné vazby z předešlých seminářů:
• “Bylo to skvělé!“
• „Jsem ráda, že jsem se zúčastnila tématu, které řeší úplně každý.“
• „Bylo to zajímavé a potřebné.“
• “Výborně hodnotím lektora.“

Rozum a Cit, z. s.

Na Výsluní 2271

251 01 Říčany

www.rozumacit.cz