Úvod do tématu Romské dítě v náhradní rodině v kontextu romské kultury

23.04.2015

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo
ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů.
Seminář je akreditován MPSV.
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 23. 4. 2015
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Začátek semináře: 9:00 hod.
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Cena: 1 600,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení na místě, tisk materiálů)

vzdelavani@amalthea.cz
mobil: 774 214 696
A m a l t h e a, o.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
www.amalthea.cz
tel.: 466 302 058

PřílohaVelikost
romskeDiteDuben.pdf109.91 KB