V profesionálnych rodinách vyrastá stále viac detí

V profesionálnych rodinách vyrastá už skoro tisíc detí. Tento počet ešte narastie, ak poslanci schvália zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Podľa návrhu by v profesionálnych rodinách mali vyrastať deti do šiestich rokov. Novelu posunuli poslanci počas poslednej schôdze do druhého čítania.

Minulý rok bolo v detských domovoch na Slovensku 4 064 detí, z toho 994 detí vyrastalo v profesionálnych rodinách. Počet týchto rodín pritom každoročne narastá. V roku 2009 sa spolu starali o 815 detí. V súčasnosti musia detské domovy povinne umiestňovať do profesionálnych rodín deti vo veku do troch rokov. Ministerstvo práce navrhuje, aby detské domovy umiestňovali do profesionálnych rodín deti do veku šesť rokov. Túto povinnosť by si mali plniť postupne, najneskôr však do 1. januára 2013. Zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele navrhuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú poslanci počas poslednej schôdze NR SR posunuli do druhého čítania.

Převzato z http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&mod=news&nid=627&lg=sk , kde je k dispozici celý článke