Vláda schválila novelu zákona o SPO

Tisková zpráva MPSV

Text novely ve znění schváleném vládou je v příloze

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou ve středu schválila vláda, přináší řadu změn v oblasti pěstounské péče. Pokud ji schválí parlament, získají pěstouni od 1.července 2012 nárok na podpůrné a doprovodné služby a ve většině případů se jim zároveň výrazně zvýší odměna za výkon pěstounské péče. Minimální výše odměny pěstouna bude činit 8 000 Kč hrubého, dnes jde o 3 126 Kč. Návrh předpokládá sjednocení systému příprav pěstounů a jejich dalšího vzdělávání. Zavádí se rovněž pravidelné vyhodnocování pěstounské péče. Cílem novely je vytvoření zákonných podmínek pro systematickou práci s rodinami, která
zajistí setrvání dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí. Systém bude orientován na prevenci ohrožení dítěte a včasná řešení.
V ČR nyní neexistuje dostatečná síť služeb pro práci s rodinami a nejsou stanovena přesná kritéria pro umístění dítěte do ústavní péče. Důsledkem je vysoký počet dětí umístěných v institucionální výchově. Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v tomto typu péče umístěno cca 140 000 dětí. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 % (cca 11 000 dětí v kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnostických ústavech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a domovech pro osoby se zdravotním postižením), ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %.
Pěstounům se nově zajistí takové podmínky, aby mohli kvalitně poskytovat svoji službu.
Týká se to i podpory při mnohdy problematických záležitostech, jako je zajišťování kontaktu s rodiči dítěte a pomoci při nejrůznějších problémech, které vývoj dětí provázejí.
Odměny pěstounů a další dávky pěstounské péče budou stanoveny pevnými částkami. Průměrná odměna pěstouna po novele by měly být při plném úvazku 20-24 tisíc Kč, odměna roste s počtem dětí. Vláda bude nově zmocněna dávky zvyšovat s ohledem na inflaci a růst nákladů, ostatní záležitosti (rozsah služeb apod.) bude specifikován v dohodě mezi pěstounem a daným obecním či krajským úřadem.
Novela počítá také s větším důrazem na prevenci. Zavádí do systému péče o ohrožené děti též standardy kvality či sjednocuje postupy péče a sociálně-právní ochrany. Standardy kvality se budou vztahovat na orgány sociálně-právní ochrany dětí i na vyjmenované osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany. Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí budou mít stanovena jasná pravidla pro výkon své činnosti. Každý případ se bude posuzovat individuálně a při jeho řešení budou jednotlivé subjekty navzájem úzce spolupracovat. Orgány sociálněprávní ochrany dětí (tzv. OSPOD) budou svolávat mezioborové konference, na nichž se dohodne postup například se školou, zdravotnickým zařízením apod.
V případě, kdy dítě nebude moci setrvat ve svém rodinném prostředí, bude jako další řešení v řadě nastupovat náhradní rodinná péče, s výjimkou případů, kdy bude institucionální výchova vyhodnocena jako nejlepší řešení v zájmu dítěte. Pěstounská péče bude vykonávána na profesionálním základě, podmínky výkonu budou stanoveny rozhodnutím, případně dohodou o výkonu pěstounské péče. Systém příprav a výběru pěstounů bude sjednocen, bude stanoven minimální rozsah a témata příprav pěstounů. Pěstounům bude k dispozici síť podpůrných a odlehčovacích služeb.

Pěstounská péče je zabezpečena těmito dávkami pěstounské péče ze systému státní
sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:
a) odměna pěstouna
b) příspěvek na úhradu potřeb dítěte
c) příspěvek při převzetí dítěte
d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/11845/TZ_MPSV_Novela_zkvalitni_system_oc...
text novely z http://eklep.vlada.cz

PřílohaVelikost
novela 359-99.pdf649.66 KB