Vliv institucionalizace na vývoj mozku a chování

Video z přednášky Charlese Nelsona z Bostonské univerzity, kde prezentuje výstupy ze sledování dětí vyrůstajících v ústavní péči v Rumunsku.
http://www.uctv.tv/search-details.asp?showID=11858