Výběrové řízení na bezplatné vzdělávaní sociálních pracovníků

Člověk hledá člověka, o. s. vyhlašuje výběrové řízení na účastníky v tréninkovém programu v rámci mezinárodního projektu „Podpora náhradní rodinné péče“.
Účelem projektu je poskytnout zdarma odborníkům, kteří pracují s ohroženými a pěstounskými rodinami, možnost kvalitního a uceleného specializačního vzdělání v této oblasti. Ve spolupráci s britskými kolegy vznikne systém 17 vzdělávacích modulů (vč. metodických a didaktických materiálů).
Partnerem projektu je BAAF – Britská asociace pro adopci a pěstounství – největší britská agentura zabývající se podporou pěstounství a vzděláváním pěstounů a sociálních pracovníků.
Posláním projektu je zkvalitnit práci s ohroženými a pěstounskými rodinami. Do projektu bude zařazeno 16 odborníků z řad sociálních pracovníků, pracovníků NNO apod., kteří se během 3 let stanou školiteli uceleného vzdělávacího programu určeného pro práci s pěstounskými a ohroženými rodinami. Vyškolení je zcela bezplatné včetně cestovného. Tito vybraní školitelé budou po skončení projektu zavázáni k vedení odborných vzdělávacích seminářů pro další odborníky po dobu následujících let 3 let (cca 15-20 školících dnů v letech 2013 - 2016). Za vedení
těchto seminářů budou již honorováni.
Projekt bude probíhat v Praze v letech 2009 - 2012 a jeho časová náročnost činí 156 hod. Během těchto let bude uspořádáno přibližně 13 několikadenních soustředění, na nichž budou školení probíhat.
Termín výběrového řízení je 23. 9. 2009 v Praze.
První setkání k projektu proběhne v Praze 30. 9. 2009, další pravděpodobně v druhé polovině října 2009.

Témata vzdělávacích modulů

Pěstounská péče (vytvořeno ve spolupráci s BAAF)

 • Nábor a příprava pěstounů. Hodnocení pěstounů.
 • Práce s rodinami a dětmi z jiného sociokulturního prostředí.
 • Práce s dětmi v pěstounské péči. Pěstounská péče pro děti se speciálními potřebami.
 • Zvládání problémového chování dětí v pěstounské péči. Vzájemné vztahy.
 • Chování dospívajících a komunikace s dětmi.
 • Podpora a doprovázení pěstounských rodičů. Plán rozvoje odbornosti pro pěstounské rodiče.
 • Prevence syndromu vyhoření.
 • Jak zajistit bezpečnost pěstounské péče. Kontakty s biologickou rodinou.
 • „Allegations“ – Řešení sporů v rámci pěstounské péče.
 • Odchod dětí z pěstounské péče.
 • Rekapitulace všech témat a jejich uvedení do praxe.

Hodnocení situace dítěte a rodiny

 • Hodnocení rodiny
 • Hodnocení potřeb dítěte a dospívajícího

Práce s ohroženými dětmi a rodinami

 • Základní principy podpůrných programů pro ohrožené rodiny.
 • Sociální práce s etnicky různorodými rodinami a dětmi (zejména romskými).
 • Principy a metody práce s rodinou v rozvodové situaci, prevence syndromu rodičovského odcizení.
 • Sociální práce s rodiči, jež ohrožují své děti.
 • Psychologické trauma u dětí a pomoc traumatizovaným dětem. Práce s dětmi, které žijí v ústavní výchově.
 • Národní a mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany dětí a rodiny. Mezinárodní standardy kvality péče o děti.
 • Organizace případových konferencí o ohroženém dítěti či rodině. Rodinné konference.

Zájemce prosíme, aby zasílali své životopisy a velmi stručné motivační dopisy na
ida.safratova@clovekhledacloveka.cz do 10. 9. 2009. Případné dotazy pište na tento e-mail či volejte na 257 474 525.

Další informace na http://www.clovekhledacloveka.cz/novinky/vyberove-rizeni.html