Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta
Vydalo občanské sdružení Rozum a Cit v rámci projektu „Program doprovázení pěstounských rodin“
Ke stažení na http://pestounskapece.cz/aktuality/Prirucka_Arte.pdf