Výzva k účasti zástupce NNO v Meziresortní koordinační skupině

Výzvu k podání nominací je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/9663/3167_001.pdf

Doporučujeme shodnout se na jednom kandidátovi za co nejvíce organizací.