Výzva poslancům k novele zákona o soc.právní ochraně dětí

Z podnětu občanského sdružení Amalthea byla dne 30.8.2012 zaslána poslancům výzva k podpoře novely zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Text, který je v příloze, podpořili následující organizace a osobnosti:

Organizace:
Asociace náhradních rodin ČR
CEDR Pardubice o.p.s.
Centrum pro dítě a rodinu LATUS
Člověk hledá člověka, o.s.
Člověk v tísni o.p.s.
Děti patří domů, o.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
HoST Home-Start ČR
Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
Liga lidských práv
Lumos
Manželská a rodinná poradna, CSPS o.p.s.
Můj domov, o.s.
Nadační fond J&T
NZDM Pestrá klubovna (zřizovatel Sdružení pěstounských rodin)
o.s. Vhled - Centrum Sámovka a Redakce Čí je dítě?
Občanské sdružení Janus
Občanské sdružení Salinger
Občanské sdružení Vzájemné soužití
Oblastní charita Pardubice
Oblastní charita Polička
Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.
Proxima Sociale, o.s.
RATOLEST BRNO, o.s.
Rodinné centrum Kašpárek
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s., Ostrava
Občanské sdružení Rozum a Cit
SES, SEbe – Spolu
SKP - CENTRUM, o.p.s.
SKP - Naděje pro život Jihlava
Služby prevence města Mělníka
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod
SOPRE CR o.p.s. Chrudim
STROP o.s.
STŘED, o.s.
Středisko náhradní rodinné péče
ŠAFRÁN dětem, o.s.
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
V zájmu dítěte, o.s., organizace provozující webové stránky o dětech v náhradní péči www.vzd.cz

Osobnosti:

Mgr. Lenka Balogová, pedagožka, žadatelka o náhradní rodinnou péči
Mgr. Martina Bártová, sociální pracovnice, STŘED, o.s.
Pavla Bažantová, pěstounka, místopředsedkyně Děti patří domů, o.s.
Mgr. Alžběta Benčová, sociální pracovnice, ředitelka HoST Home-Start ČR
Mgr. Michaela Blahutová, vychovatelka v Dětském domově
PhDr. Věduna Bubleová, socioložka, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče o.s.
Mgr. Eva Čermáková, psycholožka, Manželská a rodinná poradna, CSPS o.p.s.
MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
MUDr. Michal Černý, lékař, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Miloslav Černý, lékař, ORL ambulance Chrudim
Eva Čeřovská, pracovnice v sociálních službách, ředitelka společnosti Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
Jindřiška Divišová, pěstounka
Aleš Dietrich, předseda organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s., pěstoun
Monika Dietrichová, pěstounka
Ing. Andrea Doubková, ředitelka Občanského sdružení Janus
Bc. Petra Dvořáková, sociální pracovnice, dobrovolnice NZDM Pestré klubovny
Ing. Štěpánka Dvořáková, pracovnice PR, FR v Oblastní charitě Polička
Bc. Václava Egermaierová, DiS., sociální pracovnice, koordinátorka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Mgr. Kateřina Filipová, sociální pracovnice, Podpora rodiny SKP - CENTRUM, o.p.s.
Bc. Milada Fousková, sociální pracovnice SKP - Naděje pro život Jihlava
Mgr. Kateřina Gabrielová, komunikační manažerka, Lumos
Vladislava Gregorová, studentka sociální pedagogiky a managementu NNO (dobrovolnice NZDM Pestré klubovny)
PaedDr. Markéta Havlíčková, pedagožka, pěstounka
Mgr. Michaela Hazdrová, právnička, členka vládního Výboru pro práva dítěte
Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí Vesničky soužití, Diecézní charita ostravsko-opavská
Mgr. Veronika Hofrová, psycholožka, STROP o.s.
Jiří Hošek a Pavlína Votkeová, pěstouni
Mgr. David Chlupáček, ředitel SKP - Naděje pro život Jihlava
Mgr. Bc. Helena Jedináková, ředitelka úseku sociálních služeb Týmu Hnízda Čiriklano Kher a Pomocné ruky, o.s. Vzájemné soužití
Clelia a Jan Jirušovi, pěstouni
Bc. Martina Kábelová, sociální pracovnice Oblastní charity Pelhřimov, vedoucí služeb odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Ing. Ivo Kačaba, řízení neziskových organizací, ředitel Proxima Sociale, o.s.
Ing. Petra Kačírková, ředitelka pobočky zahraniční NNO v ČR, Lumos
Mgr. Jan Klusáček, vědecký pracovník, Lumos
B.Th. Radek Kocyan, pěstoun, streetworker, člen o.s.Filadelfie – Přístav Oldřichovice
Bc. Michaela Kopová, DiS., sociální pracovnice, Nízkoprahový klub Díra Svitavy (občanské sdružení Bonanza)
Bc. Martina Křápková, DiS., sociální pracovnice a sociální pedagožka, vedoucí NZDM Pestré klubovny
PaedDr. Mgr. Jan Kouba, speciální pedagog, psychoterapeut, ředitel organizace SOPRE CR o.p.s. Chrudim
Mgr. Petr Kuneš, sociální pedagog, ředitel Rytmus Chrudim, o.p.s.
Mgr. Jaroslava Máliková, ředitelka občanského sdružení Rozum a Cit, členka Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti
Mgr. Klára Moravcová, dětská psycholožka
František Moudr, DiS., sociální pracovník, Oblastní charita Pardubice
Jitka Nosková, DiS., sociální pracovnice, Občanské sdružení Janus
PhDr. Zdeňka Nováková, psycholožka, Manželská a rodinná poradna, CSPS o.p.s.
Olga Pavlů, zdravotní sestra, vedoucí RC Kašpárek
Mgr. Kateřina Pečtová, psychoterapeutka
MUDr. Zdara Pezinková, lékařka ORL
Mgr. Jiří Pitaš, ředitel CEDR Pardubice o.p.s.
Bc. Štěpán Plecháček, terénní sociální pracovník, Oblastní charita Polička, pěstoun
Želmíra Plecháčková, vrchní sestra domácí péče, Oblastní charita Polička, pěstounka
Mgr. Jindřich Racek, sociální pedagog a inspektor sociálních služeb, Lumos
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií, klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel
Ing. Michael Skalický, Ph.D., ředitel SKP - CENTRUM, o.p.s.
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, PhD., psychoterapeut
Bc. Jan Sobotka, sociální pracovník, adiktolog, psychoterapeut, vedoucí terapeutické komunity
Martina Strachotová, sociální pracovnice, Šance pro rodinu při Oblastní charity Polička
Dušan Svíba, pěstoun
Mgr. Alena Svobodová, sociální pracovnice, Lumos
Zdenka a Miloš Svitákovi, pěstouni
Ing. Ivo Sysala, OSVČ, zástupce vedoucího o.s. Filadelfie - Přístav Oldřichovice
Mgr. Markéta Šafářová, zdravotně - sociální pracovnice, ředitelka Oblastní charity Polička
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., akademická pracovnice, speciální pedagožka, Fakulta zdravot. studií Univerzity Pardubice, katedra porodní asistence a zdravotně-sociální práce
Bc. Pavel Šimon, vedoucí služby Šance pro rodinu při Oblastní charitě Polička
Jakub Šlajs, DiS., sociální pracovník, ředitel Služby prevence města Mělníka
Bc. Jaroslav Špác, student sociální pedagogiky, dobrovolník NZDM Pestré klubovny
Veronika Šrek Bromová a Ivan Šrek, žadatelé o náhradní rodinnou péči
MUDr. Hana Teterová, dětská lékařka, Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Hana Tomanová, pěstounka
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan, ředitel a předseda o.s. Vzájemné soužití
Ing. Iveta Vitáčková, ekonomka a auditorka
Hana Volfová, ředitelka Kostka Krásná Lípa, p.o.
Mgr. Zuzana Vostrovská, sociální pracovnice, Manželská a rodinná poradna, CSPS o.p.s.
Bc. Yvona Wrožynová, DiS., sociální pracovnice, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi, Jeseník
MUDr. Dagmar Zezulová, lékařka, pěstounka, předsedkyně Správní rady Děti patří domů, o.s.
Mgr. et Bc. Radoslava Žaludová, speciální pedagožka

PřílohaVelikost
dopis_poslancum_novela_socialne-pravni_ochrana_deti.doc160 KB