VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" (Triáda, Brno)

11.10.2018
12.10.2018

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. nositel licence pro šíření metody NABÍZÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "MY BACKPACK" Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

Program je určen zejména pro sociální pracovníky v oblastní náhradní rodinné péče, pro pracovníky doprovázejících organizací, pro psychology a další profesionály pracující s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku a pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu.

Rozsah vzdělávacího programu - 24 hodin, rozdělených do dvou setkání v rozsahu 16 a 8 výukových hodin

Termín 2018: čtvrtek a pátek 11. – 12. října první setkání pátek 30. listopadu závěr vzdělávání

Lektorky: Mgr. Taťána Šimečková, Mgr. Gabriela Vykypělová

Vzdělávací program My Backpack obsahuje praktický nácvik s materiály My Backpack – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také vzdělávací bloky k tématu poruch vztahové vazby, traumatu v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou My Backpack přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte.

Cena vzdělávacího programu: 4800,-Kč

(zahrnuje 24 výukových hodin, počítačový program včetně osvědčení o jeho používání, loutku od certifikovaného výrobce dětských hraček, emoční karty a výukové materiály včetně průvodce metodou). Akreditace MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

Místo konání TRIADA – Poradenské centrum, Orlí 20, Brno

Vzdělávací programy jsou úzce provázány s dlouhodobým praktickým působením lektorů na poli náhradní rodinné péče (v oblasti vzdělávání i odborného poradenství) a v oblasti práce s rodinou ohroženého dítěte. Jsou vedeny interaktivní zážitkovou formou s aktivním zapojením každého účastníka. Odborným garantem vzdělávacích programů je ředitelka TRIADA – Poradenské centrum PhDr. Eva Rotreklová. Počet účastníků ve skupině je omezen, v případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty vzdelavani@triada-centrum.cz. Na výše uvedenou emailovou adresu, případně na tel. číslo 774 225 665 můžete směřovat také jakékoli Vaše dotazy ohledně vzdělávacích programů. Bližší informace o organizaci TRIADA – Poradenské centrum naleznete na www.triada-centrum.cz. Aktuality též na www.mybackpack.cz

Mgr. Viktor Janč vzdelavani@triada-centrum.cz mobil: 774 225 665

PřílohaVelikost
BackPack.pdf468.04 KB
BackPackprihlaska2018.pdf291.55 KB